Dôležité kontakty

Všetky dôležité informácie nájdete na tejto webovej stránke alebo facebooku Mesto Žilina.
Informácie vám poskytnú taktiež aj na e-mailovej adrese: hovorca@zilina.sk


Kde sa môžem bližšie informovať o ochorení COVID-19?
Odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 na telefónnych linkách s nepretržitou prevádzkou. Informácie získate aj e-mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
 • Úrad vlády Slovenskej republiky – 0800 221 234
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – 02/2046 1100 (infolinka dostupná počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod.)

 • Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy – 23. 3. 2020 (klikni TU)
 • Zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Povinnosť nosiť rúško – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Uzatvorenie prevádzok rezimove opatrenia HH SR – 29. 3. 2020 (klikni TU)
 • Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach (klikni TU) a zákaz návštev – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – výnimka, skúšky, stredné školy – 6. 3. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – výnimka, skúšky, lekárske vysoké školy – 15. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 17. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest – 20. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy – 20. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – otvorenie prevádzok režimové opatrenia – 21. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov – 24. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..) – 29. 4. 2020 (klikni TU)
 • Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení) – 30. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 2 fáza – 5. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – bohoslužby – 5. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zastupiteľstvá a pohreby – 6. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest – umelci – 11. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – poradenské centrá, zariadenia školského stravovania – 13. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa – 15. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3 fáza – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa – 20. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia jasle, škôlky, školy – 22. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – eKaranténa – štátne zariadenia – 25. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky – výnimky – 26. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky – školy – 28. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena – 28. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia – hranice 48 hodín – 1. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 2. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4 fáza – 2. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice Česká republika – 3. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice AU a HU – 5. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška stredné školy – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hygiena potravín – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie k hraniciam – doplnenie bezpečných štátov – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia – rizikové krajiny – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia hranice 10. 9. – 7. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenia rúška – 14. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia – 30. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia – 1. 10. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 14. 10. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia 14. 10. 2020 (klikni TU)

 • Požiarna ochrana v domácnosti (PDF)
 • Usmernenie pre vodičov (PDF)
 • Usmernenie pre zamestnávateľov (PDF)
 • Záväzné usmernenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR (PDF)
 • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka (klikni TU)
 • Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie (klikni TU)
 • Uznesenie Vlády SR k Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny (klikni TU)
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl zo 6. apríla 2020 – Aktualizované (klikni TU)
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 6. apríla 2020 – Aktualizované (klikni TU)
 • Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 23. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 23. 4. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – 28. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 28. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 29. 4. 2020 (klikni TU)
 • Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (Bestätigung uber Arbeitsausübung – Munkáltatói igazolás határon ingázók részére) – 30. 4. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na školu v prírode (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na záujmové vzdelávanie – Vzdelávacie poukazy (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz/výcvik (klikni TU)
 • Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach (klikni TU)
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 – 18. 5. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra pre zariadenia školského stravovania – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie pre zariadenia školského stravovania – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy – 25. 5. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania – 22. 5. 2020 (klikni TU)
 • Tlačivo o prekročení štátnej hranice (klikni TU)
 • Oznam – meranie telesnej teploty a GDPR – 1. 6. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (klikni TU)
 • Vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 (polnocou) na 45 dní (koniec polnocou zo 14.11. na 15.11.2020) (klikni TU)
 • Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020  v súvislosti s ochorením COVID–19 – 14. 10. 2020 (klikni TU)
 • Uznesenie vlády – obmedzenie slobody pobytu a pohybu – 22. 10. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra školstva SR – 23. 10. 2020
 • Manuál pre materské školy – 23. 10. 2020
 • Manuál pre základné školy – 23. 10. 2020
 • Manuál pre stredné školy – 23. 10. 2020
 • Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ – 27. 10. 2020
 • Usmernenie Okresného úradu Žilina k celoplošnému testovaniu – 27. 10. 2020
 • Uznesenie vlády č. 693_2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu – aktualizácia od 2. 11. – 8. 11. 2020
 • 30. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020) (klikni TU)
 • 31. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti (klikni TU)
 • 32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (klikni TU)
 • 33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 36. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava (klikni TU)
 • 38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra (klikni TU)
 • 39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (klikni TU)
 • 40. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce (klikni TU)
 • 41. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda (klikni TU)
 • 42. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín (klikni TU)
 • 43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb (klikni TU)
 • 44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 46. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce (klikni TU)
 • 47. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 48. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava (klikni TU)
 • 49. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Komárno (klikni TU)
 • 50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 51. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 75/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších vnútorných aktov riadenia (klikni TU)
 • 52. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce (klikni TU)
 • 53. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš (klikni TU)
 • 54. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov (klikni TU)
 • 55. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (klikni TU)
 • 57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Senica a Skalica (klikni TU)
 • 58. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia  pre okres  Ružomberok a Liptovský Mikuláš (klikni TU)
 • 59. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Bardejov (klikni TU)
 • 60. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Tvrdošín (klikni TU)
 • 61. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce (klikni TU)
 • 62. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom (klikni TU)
 • 63. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 64. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Zvolen, Detva, Krupina (klikni TU)
 • 65. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Lučenec a Poltár (klikni TU)
 • 66. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca (klikni TU)
 • 67.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (klikni TU)
 • 68. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice (klikni TU)
 • 69. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa zrušujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (klikni TU)
 • 70.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 71.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov (klikni TU)
 • 72.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 73.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom (klikni TU)
 • 74.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina (klikni TU)
 • 75.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca (klikni TU)
 • 76.    VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 77.    VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)

2021

 • 1. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra (klikni TU)
 • 2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok (klikni TU)
 • 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 4. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámky (klikni TU)
 • 5. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 6. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra (klikni TU)
 • 7.   VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 8. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Zbudské Dlhé (klikni TU)
 • 9. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 10. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 11. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany (klikni TU)
 • 12. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 15. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda (klikni TU)
 • 16. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre mesto Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 17.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 18. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Medzev (klikni TU)
 • 19. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Košice (klikni TU)
 • 20. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Jasov a obec Drienovec (klikni TU)
 • 21. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Sačurov (klikni TU)
 • 22. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 23. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Turňa nad Bodvou (klikni TU)
 • 24. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca (klikni TU)
 • 25. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Hanušovce nad Topľou (klikni TU)
 • 26. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov (klikni TU)
 • 27. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava (klikni TU)
 • 28. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda a pre mesto Dunajská Streda (klikni TU)
 • 29. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Važec (klikni TU)
 • 30. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obce Čierna Lehota, Rochovce, Slavošovce, Brzotín a Rejdová (klikni TU)
 • 31. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov (klikni TU)
 • 32. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra (klikni TU)
 • 33. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre mesto Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 34. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so  sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Zlaté Moravce (klikni TU)
 • 35. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Pribylina (klikni TU)
 • 36. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany (klikni TU)
 • 38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda klikni TU)
 • 39. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno (klikni TU)
 • 40. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (klikni TU)
 • 41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 42. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (klikni TU)
 • 43. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra (klikni TU)
 • 44. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča (klikni TU)
 • 45. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 47. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 48. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 50. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Pezinok (klikni TU)
 • 51. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce (klikni TU)
 • 52. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-933/2021 z 8. februára 2021 o poskytnutí doplatku dotácie  poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré vznikli  pri sčítaní domov a bytov (klikni TU)
 • METODICKÝ POKYN ŠÚ SR č. 10912-933/2021 – TU
 • 53. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda (klikni TU)
 • 54. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 55. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra (klikni TU)
 • 56. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša (klikni TU)
 • 57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno (klikni TU)
 • 58. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 59. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca (klikni TU)
 • 60. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca (klikni TU)
 • 61. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (klikni TU)
 • 62. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 63. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. 2/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy  Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok (klikni TU)
 • 64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 65. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša (klikni TU)
 • 66. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 34/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Zlaté Moravce (klikni TU)
 • 67. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou (klikni TU)
 • 68. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 69. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (klikni TU)
 • 70. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obce Čierna Lehota, Rochovce, Slavošovce, Brzotín a Rejdová (klikni TU)
 • 71. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice (klikni TU)
 • 72. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin (klikni TU)
 • 73. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 74. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa mení vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine č. 72/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin (klikni TU)
 • 75. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec (klikni TU)
 • 76. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Husiná (klikni TU)
 • 77. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Tisovec (klikni TU)
 • 78. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Sady nad Torysou (klikni TU)
 • 79. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Zbudské Dlhé (klikni TU)
 • 80. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina (klikni TU)
 • 81. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin (klikni TU)
 • 82. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno (klikni TU)
 • 83. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša (klikni TU)
 • 84. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Čaklov (klikni TU)
 • 85. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 86. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 87. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 88. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom so sídlom v Bratislave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. 50/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Pezinok (klikni TU)
 • 89. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa mení vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 86/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre a pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 90. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca (klikni TU)
 • 91. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac (klikni TU)
 • 92. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske (klikni TU)
 • 93. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Neded (klikni TU)
 • 94. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 20/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Jasov a obec Drienovec (klikni TU)
 • 95. VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Milada (klikni TU)
 • 96. VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Kysacká jaskyňa (klikni TU)
 • 97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (klikni TU)
 • 98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (klikni TU)
 • 100. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 44/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča (klikni TU)
 • 101. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rimavská Sobota (klikni TU)
 • 102. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 103. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 71/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov (klikni TU)
 • 104. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava (klikni TU)
 • 105. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. 102/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 106. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021 z 4. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov (klikni TU)
 • 107. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Soľ (klikni TU)
 • 108. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 31/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov (klikni TU)
 • 109. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac (klikni TU)
 • 110. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Bardejov (klikni TU)
 • 111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (klikni TU)
 • 112. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Husiná (klikni TU)
 • 113. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Tisovec (klikni TU)
 • 114. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 115. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Myjava (klikni TU)
 • 116. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Banská Bystrica – Hrb (klikni TU)
 • 117. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Važec (klikni TU)
 • 118. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Nižná Slaná (klikni TU)
 • 119. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 67/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou (klikni TU)
 • 120. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Žilina a Bytča (klikni TU)
 • 121. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom (klikni TU)
 • 122. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske (klikni TU)
 • 123. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Žíp (klikni TU)
 • 124. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin (klikni TU)
 • 125. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasuje súkromný chránený areál Langáčske skaly (klikni TU)
 • 126. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 127. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa rušia vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 23/2021 V. v. SR a č. 78/2021 V. v. SR, ktorou boli nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Turňa nad Bodvou a Sady nad Torysou (klikni TU)
 • 128. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 104/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava (klikni TU)
 • 129. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra (klikni TU)
 • 130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (klikni TU)
 • 134. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 135. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 26/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov (klikni TU)
 • 136. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 51/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce (klikni TU)
 • 137. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec (klikni TU)
 • 138. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto (klikni TU)
 • 139. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Lučenec (klikni TU)
 • 140. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach č. 71/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice (klikni TU)
 • 141. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy a ich ochranné pásma v Trenčianskom kraji (klikni TU)
 • 142. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku č. 54/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov (klikni TU)
 • 143. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Veľký Krtíš (klikni TU)
 • 144. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 109/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac (klikni TU)
 • 145. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Pribylina (klikni TU)
 • 146. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 118/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Nižná Slaná (klikni TU)
 • 147. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 z 26. marca 2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov (klikni TU)
 • 148. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša (klikni TU)
 • 149. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ružiná (klikni TU)
 • 150. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Jelšovce (klikni TU)
 • 151. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poltár (klikni TU)
 • 152. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava (klikni TU)
 • 153. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 154. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Žíp (klikni TU)
 • 155. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove č. 59/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Bardejov – vydaná 7. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 156. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany – vydaná 7. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 205 kB)
 • 157. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre  okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava – vydaná 8. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 210 kB)
 • 158. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,  ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava – vydaná 8. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 208 kB)
 • 159. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou sa ruší vyhláška  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch č. 4/2021 V. v. SR , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámky  – vydaná 8. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 160. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 116/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Banská Bystrica – Hrb – vydaná 8. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 208 kB)
 • 161. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. 139/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Lučenec – vydaná 9. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 205 kB)
 • 162. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. 65/2020  V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy  Lučenec a Poltár – vydaná 9. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 206 kB)
 • 163. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 150/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Jelšovce – tu na stiahnutie (PDF, 138 kB)
 • 164. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 143/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Veľký Krtíš – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • 165. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obce Čaklov a Soľ – tu na stiahnutie (PDF, 140 kB)
 • 166. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Zvolen, Detva, Krupina – tu na stiahnutie (PDF, 205 kB)
 • 167. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline č. 120/2021 V. v. SR, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Žilina a Bytča – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 168. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 93/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Neded – tu na stiahnutie (PDF, 205 kB)
 • 169. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 55/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra – tu na stiahnutie (PDF, 204 kB)
 • 170. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 6/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra – tu na stiahnutie (PDF, 208 kB)
 • 171. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 129/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra – tu na stiahnutie (PDF, 204 kB)
 • 172. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. 151/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Poltár – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 173. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš – tu na stiahnutie (PDF, 209 kB)
 • 174. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede,  ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – tu na stiahnutie (PDF, 229 kB)
 • 176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – tu na stiahnutie (PDF, 314 kB)
 • 177. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Senica a Skalica – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 178. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove č. 110/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Bardejov – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 179. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 17/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre  okresy Banská Bystrica a Brezno – tu na stiahnutie (PDF, 206 kB)
 • 180. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 58/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre  okresy Banská Bystrica a Brezno – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 181. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,  ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 85/2021 V. v. SR  a nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno – tu na stiahnutie (PDF, 209 kB)
 • 182. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto – tu na stiahnutie (PDF, 206 kB)
 • 183. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine č. 124/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin – tu na stiahnutie (PDF, 204 kB)
 • 184. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 53/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš – tu na stiahnutie (PDF, 206 kB)
 • 185. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 53/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 325 kB)
 • 187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – tu na stiahnutie (PDF, 250 kB)
 • 188. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. 73/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom – tu na stiahnutie (PDF, 140 kB)
 • 189. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa ruší vyhláška  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. 62/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • 190. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ružiná – tu na stiahnutie (PDF, 142 kB)
 • 191. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • ROZHODNUTIE predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania – TU (PDF, 266 kB)
 • 192. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 10/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • 193. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 17/2021 V. v. SR, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • 194. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 258 kB)
 • 195. VYHLÁŠKA Úradu verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – tu na stiahnutie (PDF, 315 kB)
 • 196. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 270 kB)
 • 197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – tu na stiahnutie (PDF, 178 kB)
 • 198. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sosídlom v Nitre č. 52/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce – tu na stiahnutie (PDF, 137 kB)
 • 199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 357 kB)
 • 200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – tu na stiahnutie (PDF, 181 kB)
 • 201. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. 190/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ružiná – tu na stiahnutie (PDF, 137 kB)
 • 202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – tu na stiahnutie (PDF, 202 kB)
 • 203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 250 kB)
 • 204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 – tu na stiahnutie (PDF, 190 kB)
 • 205. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – tu na stiahnutie (PDF, 232 kB)
 • 206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – tu na stiahnutie (PDF, 235 kB)
 • 207. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – tu na stiahnutie (PDF, 297 kB)
 • 208. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 344 kB)
 • 209. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – tu na stiahnutie (PDF, 169 kB)
 • 210. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 137 kB
 • 211/2021 V. v. SR (PDF, 299 kB) • VYHLÁŠKA Okresného úradu Žilina o návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Brestovská jaskyňa
 • 212/2021 V. v. SR (PDF, 326 kB) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 213/2021 V. v. SR (PDF, 211 kB) • VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava, ktorou sa zakazuje plavba s dvojtaktnými spaľovacími motormi na uzavretej vodnej ploche Zemník
 • 214/2021 V. v. SR (PDF, 140 kB) • VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 181/2021 V. v. SR, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 85/2021 V. v. SR a nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno
 • 215/2021 V. v. SR (PDF, 142 kB) • VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy v Rudnej, Dub v Joviciach a Vŕba biela v Čečejovciach
 • 216/2021 V. v. SR (PDF, 284 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 217/2021 V. v. SR (PDF, 221 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 218/2021 V. v. SR (PDF, 441 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 219/2021 V. v. SR (PDF, 164 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 220/2021 V. v. SR (PDF, 202 kB) REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Okresného úradu Žilina č. 211/2021 V. v. SR o návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Brestovská jaskyňa
 • 221/2021 V. v. SR (PDF, 948 kB) VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Čachtická jaskyňa
 • 222/2021 V. v. SR (PDF, 203 kB) VYHLÁŠKA Okresného úradu Prešov, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Pagaštanová alej, Čelovský dub, Topoľ v Nižnej Sitnici, Lipa v Miňovciach, Lipy v Brezničke, Javor v Osturni a Bresty pri obci Spišský Štiavnik
 • 223/2021 V. v. SR (PDF, 481 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 224/2021 V. v. SR (PDF, 223 kB) OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 22/2021 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu
 • 225/2021 V. v. SR (PDF, 213 kB) OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach plnenia úloh na úseku obrany štátu okresnými úradmi a obcami
 • 226/2021 V. v. SR (PDF, 2 MB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 227/2021 V. v. SR (PDF, 538 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 228/2021 V. v. SR (PDF, 146 kB) OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 18. januára 2021 č. 15/2021 o používaní integrovaného informačného systému na správu registratúry FABASOFT eGov-Suite
 • 229/2021 V. v. SR (PDF, 152 kB) OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 26/2021, ktorou sa mení smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 7/2020, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam
 • 230/2021 V. v. SR (PDF, 275 kB) VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava, ktorou sa zakazuje plavba s dvojtaktnými spaľovacími motormi na uzavretej vodnej ploche Zemník
 • 231/2021 V. v. SR (PDF, 890 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 232/2021 V. v. SR (PDF, 144 kB) OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 19. júla 2021 č. 79/2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom poriadku v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 198/2019
 • 233/2021 V. v. SR (PDF, 380 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 234/2021 V. v. SR (PDF, 312 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 235/2021 V. v. SR (PDF, 151 kB) OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie v znení neskorších predpisov
 • 236/2021 V. v. SR (PDF, 195 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 237/2021 V. v. SR (PDF, 329 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 238/2021 V. v. SR (PDF, 305 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • 239/2021 V. v. SR (PDF, 371 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 240/2021 V. v. SR (PDF, 501 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 241/2021 V. v. SR (PDF, 456 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 242/2021 V. v. SR (PDF, 187 kB) REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 243/2021 V. v. SR (PDF, 149 kB) OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 26/2020 o mobilizácii ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 78/2020
 • 244/2021 V. v. SR (PDF, 195 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 231/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 245/2021 V. v. SR (PDF, 150 kB) OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 32/2021 o organizácii regionálneho úradu školskej správy
 • 246/2021 V. v. SR (PDF, 151 kB) OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní harmonogramu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie úloh súvisiacich so zmenou organizácie miestnej štátnej správy na úseku školstva
 • 247/2021 V. v. SR (PDF, 280 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 248/2021 V. v. SR (PDF, 151 kB) OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úraduv znení neskorších predpisov
 • 249/2021 V. v. SR (PDF, 150 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Krupina
 • 250/2021 V. v. SR (PDF, 231 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 251/2021 V. v. SR (PDF, 216 kB) VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Krupina
 • 252/2021 V. v. SR (PDF, 371 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19
 • 253/2021 V. v. SR (PDF, 474 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 254/2021 V. v. SR (PDF, 418 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 255/2021 V. v. SR (PDF, 1 MB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 256/2021 V. v. SR (PDF, 296 kB) REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 257/2021 V. v. SR (PDF, 206 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdenýc
 • 258/2021 V. v. SR (PDF, 268 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 259/2021 V. v. SR (PDF, 347 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 260/2021 V. v. SR (PDF, 196 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 261/2021 V. v. SR (PDF, 234 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
 • 262/2021 V. v. SR (PDF, 232 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 • 263/2021 V. v. SR (PDF, 238 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok
 • 264/2021 V. v. SR (PDF, 206 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

 

 • Pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 z 26. marca 2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov – TU (PDF, 416 kB)
 • Príloha č. 1 k pokynu  Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 z 26. marca 2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov – TU (PDF, 671 kB)
 • METODICKÝ POKYN ŠÚ SR č. 10900-1434/2021 – TU (PDF, 91 kB)
 • KONSOLIDOVANÉ ZNENIE METODICKÉHO POKYNU ŠÚ SR č. 15355/2020 – TU (PDF, 213 kB)
 • Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2/2021 V. v. SR (PDF, 222 kB) zo dňa 7.1.2021 (klikni TU)
 • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (klikni TU)
 • Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 13/2021 V. v. SR (PDF, 306 kB) zo dňa 21.1.2021 (klikni TU)

 

Aktuálne informácie o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na nasledujúcom odkaze: klikni TU


15062 x zobrazený