Dôležité kontakty

Všetky dôležité informácie nájdete na tejto webovej stránke alebo facebooku Mesto Žilina.
Informácie vám poskytnú taktiež aj na e-mailovej adrese: hovorca@zilina.sk


Kde sa môžem bližšie informovať o ochorení COVID-19?
Odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 na telefónnych linkách s nepretržitou prevádzkou. Informácie získate aj e-mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
 • Úrad vlády Slovenskej republiky – 0800 221 234
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – 02/2046 1100 (infolinka dostupná počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod.)

 • Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy – 23. 3. 2020 (klikni TU)
 • Zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Povinnosť nosiť rúško – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Uzatvorenie prevádzok rezimove opatrenia HH SR – 29. 3. 2020 (klikni TU)
 • Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach (klikni TU) a zákaz návštev – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – výnimka, skúšky, stredné školy – 6. 3. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – výnimka, skúšky, lekárske vysoké školy – 15. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 17. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest – 20. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy – 20. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – otvorenie prevádzok režimové opatrenia – 21. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov – 24. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..) – 29. 4. 2020 (klikni TU)
 • Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení) – 30. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 2 fáza – 5. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – bohoslužby – 5. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zastupiteľstvá a pohreby – 6. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest – umelci – 11. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – poradenské centrá, zariadenia školského stravovania – 13. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa – 15. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3 fáza – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa – 20. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia jasle, škôlky, školy – 22. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – eKaranténa – štátne zariadenia – 25. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky – výnimky – 26. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky – školy – 28. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena – 28. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia – hranice 48 hodín – 1. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 2. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4 fáza – 2. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice Česká republika – 3. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice AU a HU – 5. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška stredné školy – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hygiena potravín – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie k hraniciam – doplnenie bezpečných štátov – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia – rizikové krajiny – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia hranice 10. 9. – 7. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenia rúška – 14. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia – 30. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia – 1. 10. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 14. 10. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia 14. 10. 2020 (klikni TU)

 • Požiarna ochrana v domácnosti (PDF)
 • Usmernenie pre vodičov (PDF)
 • Usmernenie pre zamestnávateľov (PDF)
 • Záväzné usmernenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR (PDF)
 • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka (klikni TU)
 • Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie (klikni TU)
 • Uznesenie Vlády SR k Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny (klikni TU)
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl zo 6. apríla 2020 – Aktualizované (klikni TU)
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 6. apríla 2020 – Aktualizované (klikni TU)
 • Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 23. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 23. 4. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – 28. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 28. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 29. 4. 2020 (klikni TU)
 • Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (Bestätigung uber Arbeitsausübung – Munkáltatói igazolás határon ingázók részére) – 30. 4. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na školu v prírode (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na záujmové vzdelávanie – Vzdelávacie poukazy (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz/výcvik (klikni TU)
 • Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach (klikni TU)
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 – 18. 5. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra pre zariadenia školského stravovania – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie pre zariadenia školského stravovania – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy – 25. 5. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania – 22. 5. 2020 (klikni TU)
 • Tlačivo o prekročení štátnej hranice (klikni TU)
 • Oznam – meranie telesnej teploty a GDPR – 1. 6. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (klikni TU)
 • Vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 (polnocou) na 45 dní (koniec polnocou zo 14.11. na 15.11.2020) (klikni TU)
 • Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020  v súvislosti s ochorením COVID–19 – 14. 10. 2020 (klikni TU)
 • Uznesenie vlády – obmedzenie slobody pobytu a pohybu – 22. 10. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra školstva SR – 23. 10. 2020
 • Manuál pre materské školy – 23. 10. 2020
 • Manuál pre základné školy – 23. 10. 2020
 • Manuál pre stredné školy – 23. 10. 2020
 • Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ – 27. 10. 2020
 • Usmernenie Okresného úradu Žilina k celoplošnému testovaniu – 27. 10. 2020
 • Uznesenie vlády č. 693_2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu – aktualizácia od 2. 11. – 8. 11. 2020

4494 x zobrazený