Dôležité kontakty

Všetky dôležité informácie nájdete na tejto webovej stránke alebo facebooku Mesto Žilina.
Informácie vám poskytnú taktiež aj na e-mailovej adrese: hovorca@zilina.sk


Kde sa môžem bližšie informovať o ochorení COVID-19?
Odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 na telefónnych linkách s nepretržitou prevádzkou. Informácie získate aj e-mailom na: novykoronavirus@uvzsr.sk

 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
 • Úrad vlády Slovenskej republiky – 0800 221 234
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – 02/2046 1100 (infolinka dostupná počas pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod.)

 • Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy – 23. 3. 2020 (klikni TU)
 • Zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Povinnosť nosiť rúško – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Uzatvorenie prevádzok rezimove opatrenia HH SR – 29. 3. 2020 (klikni TU)
 • Dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach (klikni TU) a zákaz návštev – 24. 3. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – výnimka, skúšky, stredné školy – 6. 3. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – výnimka, skúšky, lekárske vysoké školy – 15. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 17. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest – 20. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy – 20. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – otvorenie prevádzok režimové opatrenia – 21. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov – 24. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..) – 29. 4. 2020 (klikni TU)
 • Sumár zmien v Opatrení ÚVZ SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 30.04.2020 (zmiernenie podmienok karanténnych opatrení) – 30. 4. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 2 fáza – 5. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – bohoslužby – 5. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zastupiteľstvá a pohreby – 6. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest – umelci – 11. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – poradenské centrá, zariadenia školského stravovania – 13. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa – 15. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – hromadné podujatia – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 3 fáza – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia – štátna karanténa – 20. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia jasle, škôlky, školy – 22. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – eKaranténa – štátne zariadenia – 25. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky – výnimky – 26. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia, prevádzky – školy – 28. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – rúška zmena – 28. 5. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia – hranice 48 hodín – 1. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 2. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky 4 fáza – 2. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice Česká republika – 3. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena hranice AU a HU – 5. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 9. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška stredné školy – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hygiena potravín – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie k hraniciam – doplnenie bezpečných štátov – 19. 6. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – rúška – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – domáca izolácia – rizikové krajiny – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia – 3. 7. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia hranice 10. 9. – 7. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenia rúška – 14. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 29. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia – 30. 9. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia – 1. 10. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška – 14. 10. 2020 (klikni TU)
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia 14. 10. 2020 (klikni TU)

 • Požiarna ochrana v domácnosti (PDF)
 • Usmernenie pre vodičov (PDF)
 • Usmernenie pre zamestnávateľov (PDF)
 • Záväzné usmernenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva zdravotníctva SR (PDF)
 • Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka (klikni TU)
 • Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie (klikni TU)
 • Uznesenie Vlády SR k Plánu riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 medzi ľuďmi bez domova a pri prijímaní fyzických osôb do vybraných verejných alebo neverejných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a centier pre deti a rodiny (klikni TU)
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl zo 6. apríla 2020 – Aktualizované (klikni TU)
 • Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl zo 6. apríla 2020 – Aktualizované (klikni TU)
 • Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 23. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 23. 4. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – 28. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 28. 4. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 – 29. 4. 2020 (klikni TU)
 • Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania (Bestätigung uber Arbeitsausübung – Munkáltatói igazolás határon ingázók részére) – 30. 4. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na školu v prírode (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na záujmové vzdelávanie – Vzdelávacie poukazy (klikni TU)
 • Usmernenie k príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode – lyžiarsky kurz/výcvik (klikni TU)
 • Odporúčania pre sprievod, návštevu pacientov a návštevu kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom počas epidemického výskytu ochorenia COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach (klikni TU)
 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 – 18. 5. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra pre zariadenia školského stravovania – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie pre zariadenia školského stravovania – 19. 5. 2020 (klikni TU)
 • Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy – 25. 5. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania – 22. 5. 2020 (klikni TU)
 • Tlačivo o prekročení štátnej hranice (klikni TU)
 • Oznam – meranie telesnej teploty a GDPR – 1. 6. 2020 (klikni TU)
 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (klikni TU)
 • Vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 (polnocou) na 45 dní (koniec polnocou zo 14.11. na 15.11.2020) (klikni TU)
 • Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku zo zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020  v súvislosti s ochorením COVID–19 – 14. 10. 2020 (klikni TU)
 • Uznesenie vlády – obmedzenie slobody pobytu a pohybu – 22. 10. 2020 (klikni TU)
 • Rozhodnutie ministra školstva SR – 23. 10. 2020
 • Manuál pre materské školy – 23. 10. 2020
 • Manuál pre základné školy – 23. 10. 2020
 • Manuál pre stredné školy – 23. 10. 2020
 • Usmernenie k postupu MŠ a ZŠ – 27. 10. 2020
 • Usmernenie Okresného úradu Žilina k celoplošnému testovaniu – 27. 10. 2020
 • Uznesenie vlády č. 693_2020 k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu – aktualizácia od 2. 11. – 8. 11. 2020
 • 30. VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020) (klikni TU)
 • 31. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti (klikni TU)
 • 32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (klikni TU)
 • 33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 36. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava (klikni TU)
 • 38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra (klikni TU)
 • 39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (klikni TU)
 • 40. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce (klikni TU)
 • 41. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda (klikni TU)
 • 42. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín (klikni TU)
 • 43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb (klikni TU)
 • 44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 46. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce (klikni TU)
 • 47. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 48. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava (klikni TU)
 • 49. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Komárno (klikni TU)
 • 50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 51. OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní smernice č. 75/2020 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 34/2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov v znení neskorších vnútorných aktov riadenia (klikni TU)
 • 52. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce (klikni TU)
 • 53. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš (klikni TU)
 • 54. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov (klikni TU)
 • 55. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (klikni TU)
 • 57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Senica a Skalica (klikni TU)
 • 58. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia  pre okres  Ružomberok a Liptovský Mikuláš (klikni TU)
 • 59. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Bardejov (klikni TU)
 • 60. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Tvrdošín (klikni TU)
 • 61. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce (klikni TU)
 • 62. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom (klikni TU)
 • 63. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 64. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Zvolen, Detva, Krupina (klikni TU)
 • 65. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Lučenec a Poltár (klikni TU)
 • 66. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca (klikni TU)
 • 67.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (klikni TU)
 • 68. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice (klikni TU)
 • 69. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, ktorou sa zrušujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia (klikni TU)
 • 70.  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 71.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov (klikni TU)
 • 72.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 73.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom (klikni TU)
 • 74.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina (klikni TU)
 • 75.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Rimavská Sobota a Revúca (klikni TU)
 • 76.    VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 77.    VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)

2021

 • 1. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra (klikni TU)
 • 2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok (klikni TU)
 • 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 4. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámky (klikni TU)
 • 5. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 6. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra (klikni TU)
 • 7.   VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 8. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Zbudské Dlhé (klikni TU)
 • 9. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 10. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 11. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany (klikni TU)
 • 12. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 15. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda (klikni TU)
 • 16. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre mesto Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 17.  VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 18. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Medzev (klikni TU)
 • 19. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Košice (klikni TU)
 • 20. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Jasov a obec Drienovec (klikni TU)
 • 21. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Sačurov (klikni TU)
 • 22. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 23. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Turňa nad Bodvou (klikni TU)
 • 24. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca (klikni TU)
 • 25. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Hanušovce nad Topľou (klikni TU)
 • 26. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov (klikni TU)
 • 27. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov a Ilava (klikni TU)
 • 28. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda a pre mesto Dunajská Streda (klikni TU)
 • 29. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Važec (klikni TU)
 • 30. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obce Čierna Lehota, Rochovce, Slavošovce, Brzotín a Rejdová (klikni TU)
 • 31. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov (klikni TU)
 • 32. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra (klikni TU)
 • 33. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre mesto Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 34. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so  sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Zlaté Moravce (klikni TU)
 • 35. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Pribylina (klikni TU)
 • 36. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany (klikni TU)
 • 38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda klikni TU)
 • 39. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno (klikni TU)
 • 40. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (klikni TU)
 • 41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 42. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (klikni TU)
 • 43. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra (klikni TU)
 • 44. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča (klikni TU)
 • 45. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 46. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36/2021 V. v. SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 47. VYHLÁŠKA  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 48. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 50. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Pezinok (klikni TU)
 • 51. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce (klikni TU)
 • 52. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-933/2021 z 8. februára 2021 o poskytnutí doplatku dotácie  poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré vznikli  pri sčítaní domov a bytov (klikni TU)
 • METODICKÝ POKYN ŠÚ SR č. 10912-933/2021 – TU
 • 53. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda (klikni TU)
 • 54. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 55. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra (klikni TU)
 • 56. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša (klikni TU)
 • 57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno (klikni TU)
 • 58. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 59. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca (klikni TU)
 • 60. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca (klikni TU)
 • 61. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (klikni TU)
 • 62. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 63. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. 2/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy  Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok (klikni TU)
 • 64. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 65. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša (klikni TU)
 • 66. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 34/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Zlaté Moravce (klikni TU)
 • 67. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou (klikni TU)
 • 68. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 69. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Topoľníky (klikni TU)
 • 70. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obce Čierna Lehota, Rochovce, Slavošovce, Brzotín a Rejdová (klikni TU)
 • 71. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice (klikni TU)
 • 72. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin (klikni TU)
 • 73. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trenčín a okres Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 74. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa mení vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine č. 72/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin (klikni TU)
 • 75. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec (klikni TU)
 • 76. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Husiná (klikni TU)
 • 77. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Tisovec (klikni TU)
 • 78. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Sady nad Torysou (klikni TU)
 • 79. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Zbudské Dlhé (klikni TU)
 • 80. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Humenné, Medzilaborce a Snina (klikni TU)
 • 81. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin (klikni TU)
 • 82. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Komárno (klikni TU)
 • 83. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša (klikni TU)
 • 84. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Čaklov (klikni TU)
 • 85. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno (klikni TU)
 • 86. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 87. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 88. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom so sídlom v Bratislave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. 50/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Pezinok (klikni TU)
 • 89. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa mení vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 86/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre a pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 90. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Revúca (klikni TU)
 • 91. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac (klikni TU)
 • 92. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske (klikni TU)
 • 93. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Neded (klikni TU)
 • 94. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 20/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Jasov a obec Drienovec (klikni TU)
 • 95. VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Milada (klikni TU)
 • 96. VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo prírodnej pamiatky Kysacká jaskyňa (klikni TU)
 • 97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (klikni TU)
 • 98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (klikni TU)
 • 100. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 44/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča (klikni TU)
 • 101. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rimavská Sobota (klikni TU)
 • 102. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 103. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 71/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov (klikni TU)
 • 104. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava (klikni TU)
 • 105. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, č. 102/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou (klikni TU)
 • 106. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-1434/2021 z 4. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov (klikni TU)
 • 107. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Soľ (klikni TU)
 • 108. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 31/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov (klikni TU)
 • 109. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac (klikni TU)
 • 110. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Bardejov (klikni TU)
 • 111. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (klikni TU)
 • 112. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Husiná (klikni TU)
 • 113. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Tisovec (klikni TU)
 • 114. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 115. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Myjava (klikni TU)
 • 116. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Banská Bystrica – Hrb (klikni TU)
 • 117. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Važec (klikni TU)
 • 118. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Nižná Slaná (klikni TU)
 • 119. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 67/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou (klikni TU)
 • 120. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Žilina a Bytča (klikni TU)
 • 121. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného  zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom (klikni TU)
 • 122. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske (klikni TU)
 • 123. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Žíp (klikni TU)
 • 124. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin (klikni TU)
 • 125. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasuje súkromný chránený areál Langáčske skaly (klikni TU)
 • 126. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 127. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorou sa rušia vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva č. 23/2021 V. v. SR a č. 78/2021 V. v. SR, ktorou boli nariadené opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Turňa nad Bodvou a Sady nad Torysou (klikni TU)
 • 128. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 104/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Rožňava (klikni TU)
 • 129. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra (klikni TU)
 • 130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (klikni TU)
 • 131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (klikni TU)
 • 132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (klikni TU)
 • 133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (klikni TU)
 • 134. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta (klikni TU)
 • 135. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 26/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov (klikni TU)
 • 136. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  č. 51/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce (klikni TU)
 • 137. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec (klikni TU)
 • 138. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto (klikni TU)
 • 139. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Lučenec (klikni TU)
 • 140. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach č. 71/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Levice (klikni TU)
 • 141. VYHLÁŠKA Okresného úradu Trenčín, ktorou sa vyhlasujú chránené stromy a ich ochranné pásma v Trenčianskom kraji (klikni TU)
 • 142. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku č. 54/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Svidník a Stropkov (klikni TU)
 • 143. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Veľký Krtíš (klikni TU)
 • 144. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 109/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Šumiac (klikni TU)
 • 145. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Pribylina (klikni TU)
 • 146. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave č. 118/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Nižná Slaná (klikni TU)
 • 147. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 z 26. marca 2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov (klikni TU)
 • 148. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poša (klikni TU)
 • 149. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ružiná (klikni TU)
 • 150. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Jelšovce (klikni TU)
 • 151. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Poltár (klikni TU)
 • 152. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava (klikni TU)
 • 153. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava (klikni TU)
 • 154. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Žíp (klikni TU)
 • 155. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove č. 59/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Bardejov – vydaná 7. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 156. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany – vydaná 7. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 205 kB)
 • 157. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre  okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava – vydaná 8. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 210 kB)
 • 158. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici,  ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava – vydaná 8. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 208 kB)
 • 159. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou sa ruší vyhláška  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch č. 4/2021 V. v. SR , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámky  – vydaná 8. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 160. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 116/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Banská Bystrica – Hrb – vydaná 8. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 208 kB)
 • 161. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. 139/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Lučenec – vydaná 9. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 205 kB)
 • 162. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. 65/2020  V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy  Lučenec a Poltár – vydaná 9. apríla 2021 – tu na stiahnutie (PDF, 206 kB)
 • 163. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 150/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Jelšovce – tu na stiahnutie (PDF, 138 kB)
 • 164. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 143/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Veľký Krtíš – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • 165. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obce Čaklov a Soľ – tu na stiahnutie (PDF, 140 kB)
 • 166. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Zvolen, Detva, Krupina – tu na stiahnutie (PDF, 205 kB)
 • 167. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline č. 120/2021 V. v. SR, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Žilina a Bytča – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 168. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 93/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Neded – tu na stiahnutie (PDF, 205 kB)
 • 169. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 55/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra – tu na stiahnutie (PDF, 204 kB)
 • 170. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 6/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov výdajných miest prevádzok, priestorov zamestnávateľa a priestorov zariadení starostlivosti detí do troch rokov veku, materských škôl, škôl a školských zariadení v územnom obvode okresu Nitra – tu na stiahnutie (PDF, 208 kB)
 • 171. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre č. 129/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra – tu na stiahnutie (PDF, 204 kB)
 • 172. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. 151/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Poltár – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 173. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš – tu na stiahnutie (PDF, 209 kB)
 • 174. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede,  ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – tu na stiahnutie (PDF, 229 kB)
 • 176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – tu na stiahnutie (PDF, 314 kB)
 • 177. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Senica a Skalica – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 178. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove č. 110/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Bardejov – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 179. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 17/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre  okresy Banská Bystrica a Brezno – tu na stiahnutie (PDF, 206 kB)
 • 180. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 58/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre  okresy Banská Bystrica a Brezno – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 181. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici,  ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 85/2021 V. v. SR  a nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno – tu na stiahnutie (PDF, 209 kB)
 • 182. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto – tu na stiahnutie (PDF, 206 kB)
 • 183. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine č. 124/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Martin – tu na stiahnutie (PDF, 204 kB)
 • 184. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 53/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš – tu na stiahnutie (PDF, 206 kB)
 • 185. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 53/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Veľký Krtíš – tu na stiahnutie (PDF, 207 kB)
 • 186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 325 kB)
 • 187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – tu na stiahnutie (PDF, 250 kB)
 • 188. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. 73/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom – tu na stiahnutie (PDF, 140 kB)
 • 189. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa ruší vyhláška  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. 62/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • 190. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ružiná – tu na stiahnutie (PDF, 142 kB)
 • 191. OZNÁMENIE Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • ROZHODNUTIE predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania – TU (PDF, 266 kB)
 • 192. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 10/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Banská Bystrica a Brezno – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • 193. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 17/2021 V. v. SR, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava – tu na stiahnutie (PDF, 139 kB)
 • 194. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 258 kB)
 • 195. VYHLÁŠKA Úradu verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – tu na stiahnutie (PDF, 315 kB)
 • 196. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 270 kB)
 • 197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – tu na stiahnutie (PDF, 178 kB)
 • 198. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sosídlom v Nitre č. 52/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce – tu na stiahnutie (PDF, 137 kB)
 • 199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 357 kB)
 • 200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa – tu na stiahnutie (PDF, 181 kB)
 • 201. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci č. 190/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ružiná – tu na stiahnutie (PDF, 137 kB)
 • 202. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – tu na stiahnutie (PDF, 202 kB)
 • 203. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 250 kB)
 • 204. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 – tu na stiahnutie (PDF, 190 kB)
 • 205. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – tu na stiahnutie (PDF, 232 kB)
 • 206. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – tu na stiahnutie (PDF, 235 kB)
 • 207. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – tu na stiahnutie (PDF, 297 kB)
 • 208. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 344 kB)
 • 209. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – tu na stiahnutie (PDF, 169 kB)
 • 210. REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – tu na stiahnutie (PDF, 137 kB
 • 211/2021 V. v. SR (PDF, 299 kB) • VYHLÁŠKA Okresného úradu Žilina o návštevnom poriadku národnej prírodnej pamiatky Brestovská jaskyňa
 • 212/2021 V. v. SR (PDF, 326 kB) • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • 213/2021 V. v. SR (PDF, 211 kB) • VYHLÁŠKA Okresného úradu Bratislava, ktorou sa zakazuje plavba s dvojtaktnými spaľovacími motormi na uzavretej vodnej ploche Zemník
 • 214/2021 V. v. SR (PDF, 140 kB) • VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 181/2021 V. v. SR, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 85/2021 V. v. SR a nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí detí a mládeže pre okresy Banská Bystrica a Brezno
 • 215/2021 V. v. SR (PDF, 142 kB) • VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice, ktorou sa zrušuje ochrana chránených stromov Lipy v Rudnej, Dub v Joviciach a Vŕba biela v Čečejovciach

 

 • Pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 z 26. marca 2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov – TU (PDF, 416 kB)
 • Príloha č. 1 k pokynu  Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10912-1815/2021 z 26. marca 2021 o zúčtovaní dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vznikli pri sčítaní domov a bytov – TU (PDF, 671 kB)
 • METODICKÝ POKYN ŠÚ SR č. 10900-1434/2021 – TU (PDF, 91 kB)
 • KONSOLIDOVANÉ ZNENIE METODICKÉHO POKYNU ŠÚ SR č. 15355/2020 – TU (PDF, 213 kB)
 • Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 2/2021 V. v. SR (PDF, 222 kB) zo dňa 7.1.2021 (klikni TU)
 • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (klikni TU)
 • Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 13/2021 V. v. SR (PDF, 306 kB) zo dňa 21.1.2021 (klikni TU)

10342 x zobrazený