Žilina už ďalšie víkendové testovania neplánuje, posilnené sú permanentné odberné miesta

3968 x zobrazený


Mesto Žilina neplánuje počas nasledujúcich víkendov od 17. apríla naďalej posilňovať možnosti antigénového testovania na ochorenie COVID-19. Doteraz tak robilo prostredníctvom dočasných odberných miest zriadených na tento účel počas víkendov. Rozšírením kapacít permanentných mobilných odberných miest v meste sa dodnes vytvorili dostatočné možnosti na priebežné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19.

Od soboty 10. apríla funguje v Žiline nové stále mobilné odberné miesto na Hollého ulici 66

(v budove bývalej základnej školy), ktoré prevádzkuje mesto v spolupráci so žilinským Územným spolkom Slovenského Červeného kríža. Pre verejnosť je k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 13.00 hod. a od 13.30 do 17.30 hod. Odberné miesto sa nachádza v lokalite s dobrou dopravnou dostupnosťou na osobnom automobile, je teda vhodné aj pre imobilných záujemcov o antigénové testovanie.

V Žiline sa s posilnenými kapacitami testovalo aj uplynulý víkend. Okrem obvyklej ponuky permanentných odberných miest boli počas víkendu od 10. do 11. apríla pre záujemcov o testovanie na ochorenie COVID-19 k dispozícii ešte ďalšie dve odberné miesta, ktoré zriadila žilinská samospráva. Pracovali v nich celkom štyri odberné tímy, dve miesta poskytli možnosť objednať sa na termín testovania elektronicky vopred. Otestovať sa počas víkendu napokon prišlo 4 903 ľudí, antigénový test vyšiel pozitívne u 3 z nich (0,061 %). V piatok 9. apríla mali ľudia možnosť využiť odberné miesta v Trnovom a Bytčici, ktoré taktiež prevádzkovalo mesto v spolupráci s obcou Višňové. V Trnovom bolo otestovaných 354 ľudí, v Bytčici 368, na žiadnom z miest nebol zaznamenaný prípad ochorenia COVID-19.

V Žiline je dostupných 11 mobilných odberných miest na antigénové testovanie (MOMAG). Prevádzkujú ich súkromné spoločnosti, no aj žilinská nemocnica, dve miesta prevádzkuje mesto v spolupráci so žilinským Slovenským Červeným krížom. Odberné miesta sú otvorené počas celého pracovného týždňa, deväť miest je k dispozícii aj v sobotu a päť miest aj v nedeľu. Na väčšinu miest je potrebná elektronická registrácia vopred. Odberné miesta mesta Žilina na Hornom Vale 24, na Hollého ulici 66 a jeden tím vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline testujú aj bez objednávania. Denne aktualizovaný zoznam permanentných odberných miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi je k dispozícii na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva.

„Máme za sebou 11 mimoriadne náročných víkendov. Zabezpečovať testovanie je obrovský nápor na personálne, logistické a organizačné kapacity. Ďakujem preto všetkým, ktorí doteraz zabezpečovali bezproblémový priebeh testovania. Ďakujem tiež všetkým Žilinčanom za prejavy podpory, za zodpovednosť a disciplinovanosť, s ktorými sme sa na odberných miestach stretávali. Naďalej svoj boj proti ochoreniu COVID-19 budeme sústrediť v troch hlavných rovinách, a to v podpore permanentných odberných miest v Žiline, čo najskoršom očkovaní obyvateľstva a tiež v podpore udržateľného fungovania materských a základných škôl, ak to epidemická situácia dovolí. Prosím zároveň všetkých obyvateľov, aby sa na zmenu režimu testovania pripravili a nenechávali si, v prípade potreby, absolvovanie testu na poslednú chvíľu. Fungovanie stálych odberných miest vytvára predpoklady na to, aby záujem o testovanie kapacitne zvládli. Ak by sa pandemická situácia v okrese zhoršila, sme, samozrejme, opäť pripravení pomôcť, o čom však budeme vopred informovať,“ podotkol primátor Peter Fiabáne.

Mesto Žilina od januára usporiadalo celkom 11 testovacích víkendov, počas ktorých sa pracovalo v 162 odberných miestach. Celkovo sa na ochorenie COVID-19 testovalo v Žiline 21 dní. Na zabezpečení testovania sa podieľalo 959 ľudí, z toho 121 koordinátorov, 486 administratívnych pracovníkov a 324 zdravotníkov, ktorým organizačne vypomáhalo 28 správcov budov. Do odberných miestností prišlo 124 939 občanov, pozitívny test vyšiel u 541 z nich. Najvyššia percentuálna miera pozitivity bola zaznamenaná v prvých troch marcových týždňoch v rozpätí od 0,61 do 0,67 %, najnižšia uplynulý víkend (0,061 %). Odberné miesta navštevovali aj obyvatelia z iných miest a okresov, v priemere to bolo 12 % z celkového počtu otestovaných.


« späť / Aktuality zo Žiliny