Špeciálny Covid semafor pre kultúrne podujatia

293 x zobrazený


Vláda v stredu 28. apríla 2021 schválila Návrh semaforu pre kultúrne podujatia vymedzené § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, ktorý nadväzuje na všeobecný COVID automat, ktorý sa naň odvoláva.

V oblasti organizovania hromadných podujatí kultúrneho charakteru sa predpokladá existencia sektorového automatu.

Materiál preto upravuje podrobnejšie režim organizovania kultúrnych podujatí, akými sú divadelné predstavenia, koncerty, audiovizuálne predstavenia a pod.

Zároveň upravuje podmienky automatického uvoľňovania s ohľadom na jednotlivé fázy pandemickej situácie.

Materiál explicitne vylučuje tanečné zábavy, plesy, jarmoky a podobné spoločenské podujatia (§ 1 ods. 1 písm. e/ zákona SNR č. 96/1991 Zb.), ktoré sa ďalej budú riadiť všeobecnou úpravou hromadných podujatí.

Materiál prešiel pripomienkovaním konzília odborníkov aj Úradu verejného zdravotníctva SR. V materiáli sú zohľadnené všetky ich návrhy aj potenciálna testovacia stratégia.

Materiál je dostupný TU

Zdroj: www.zmos.sk


« späť / Celoštátne opatrenia