Režim materských a základných škôl v Žiline od 12. apríla

500 x zobrazený


Materské školy a prvý stupeň základných škôl v Žiline sa od pondelka 12. apríla plošne otvárajú pre deti všetkých rodičov. Možnosť absolvovať prezenčné vzdelávanie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov.

Dôvodom na zmenu v režime škôl je rozhodnutie ministerstva podporené zlepšujúcou sa pandemickou situáciou, vysokou mierou zaočkovanosti zamestnancov v školách a rovnako ako aj na základe intenzívnych rokovaní s tímom epidemiológov a odborníkov. Od pondelka 12. apríla je umožnené aj vzdelávanie v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga pre tých školákov na druhom stupni, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Podľa informácií ministerstva školstva sa automaticky spúšťa školský semafor, podľa ktorého, ak sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Školy postupujú podľa manuálu Návrat do škôl zo dňa 12. apríla, zverejneného na webovom sídle ministerstva školstva.

Otvorené budú aj školské kluby detí, školské jedálne, základné umelecké školy umožnia individuálne vzdelávanie pre deti na prvom stupni základnej školy. Ďalšie informácie o režime škôl sa očakávajú v pondelok 12. apríla, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla.


« späť / Aktuality zo Žiliny