Režim fungovania mestského úradu, materských, základných škôl, sociálnych služieb a možnosti testovania na COVID-19 v Žiline

4966 x zobrazený


Mestský úrad v Žiline bude od pondelka 26. apríla otvorený pre verejnosť. K dispozícii budú aj všetky služby v Klientskom centre úradu (Námestie obetí komunizmu 1) v úradných hodinách v pondelok utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu v predĺžených úradných hodinách od 8.00 do 16.00 hod.

Pri pohybe v mestskom úrade či klientskom centre je potrebné dodržiavať protiepidemické nariadenia, povinný je respirátor, dezinfekcia rúk či rozostupy. Pri vstupe do priestorov mestského úradu a klientskeho centra sú občania povinní preukázať sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo iným dokladom preukazujúcim zdravotný stav či zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúcu vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu je poverený zamestnanec úradu oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov úradu alebo klientskeho centra predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje platný výsledok negatívneho testu, prekonanie ochorenia, očkovanie proti ochoreniu COVID-19, prípadne doklad o výnimke.

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.

UPOZORNENIE: Pracoviská mesta v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace) na žilinskom sídlisku Vlčince budú uzatvorené v pondelok 26. apríla z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná. Zamestnanci nebudú k dispozícií ani na telefonickej a elektronickej komunikácii.

Režim materských a základných škôl v Žiline od 26. apríla

Materské a základné školy v Žiline budú od pondelka 26. apríla otvorené plošne pre všetky deti. Opätovne budú k dispozícii aj školské kluby detí, jedálne či základné umelecké školy pre individuálnu prácu so žiakom. Dôvodom na uvoľňovanie opatrení sú priaznivý vývoj epidemickej situácie, zaočkovanosť učiteľov a nastavené pravidlá prevádzky škôl. Pre školy, rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protipandemické pravidlá (napr. vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 a č. 187/2021). Samospráva však upozorňuje, že naďalej je namieste opatrnosť a vyzýva žiakov aj rodičov na dodržiavanie prijatých bezpečnostných opatrení.

Žiaci na základných školách sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako sedem dní bez ohľadu na farbu okresu v COVID automate a žiaci na 2. stupni základných škôl aj vlastným testom. Naďalej platí, že v prípade potvrdenia pozitivity na ochorenie COVID-19 môže príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom flexibilne reagovať a danú triedu alebo školu zatvoriť.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných škôl, v ktorých sa v súčasnosti vzdeláva viac ako 6 200 žiakov. Na prvom stupni základných škôl sa učí spolu 2 947 žiakov, druhý stupeň navštevuje 3 285 školákov. Prvé ročníky v aktuálnom školskom roku navštevuje 723 prvákov a nultý ročník na žilinskej ZŠ Jarná 10 školákov.

Fungovanie sociálnych služieb v meste

Pre deti všetkých rodičov bez obmedzení fungujú aj naďalej mestské zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na ulici Veľká okružná 82 a Puškinova 14 v Žiline. Pre občanov je k dispozícii bez zmeny Denný stacionár na Námestí J. Borodáča. Pre obyvateľov je naďalej dostupná aj činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Od pondelka 22. apríla je opätovne otvorená Jedáleň na Lichardovej ulici č. 44 a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa č. 38. Rozvoz obedov do domácností bude spustený od pondelka 26. apríla. Jedáleň na Námestí J. Borodáča 1 zostáva z dôvodu výskytu pozitivity na ochorenie COVID-19 u zamestnanca v zariadení naďalej uzatvorená. O termíne predaja stravných lístkov na mesiac máj, ako aj ďalších prípadných zmenách, budú stravníci vopred informovaní. Za pochopenie ďakujeme a ospravedlňujeme sa za spôsobené komplikácie.

Možnosti antigénového testovania na ochorenie COVID-19 v Žiline

Rozšírením kapacít permanentných mobilných odberných miest v meste Žilina sa dodnes vytvorili dostatočné možnosti na priebežné testovanie na ochorenie COVID-19. Samospráva preto upozorňuje, že posilnenie kapacít vytvorením dodatočných odberných miest ani počas nasledujúcich víkendov neplánuje. V prípade zhoršenia epidemickej situácie na území mesta, budeme o zmenách informovať. Od soboty 10. apríla funguje v Žiline ďalšie stále mobilné odberné miesto, ktoré zriadila samospráva v spolupráci so žilinským Územným spolkom Slovenského Červeného kríža na Hollého ulici 66 (v budove bývalej základnej školy). Pre verejnosť je k dispozícii od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 13.00 hod. a od 13.30 do 17.30 hod. Odberné miesto je situované v lokalite s dobrou dopravnou dostupnosťou na osobnom automobile, je teda vhodné aj pre imobilných záujemcov o antigénové testovanie. V Žiline je aktuálne dostupných aj 11 mobilných odberných miest na antigénové testovanie. Fungujú počas celého pracovného týždňa, deväť miest je k dispozícii aj v sobotu a päť

miest aj v nedeľu. Na väčšinu miest je potrebná elektronická registrácia vopred. Odberné miesta mesta Žilina na Hornom Vale 24, na Hollého ulici 66 a jeden tím vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline testujú aj bez objednávania. Denne aktualizovaný zoznam permanentných odberných miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi je k dispozícii na internetovej stránke mesta a ministerstva zdravotníctva.


« späť / Aktuality zo Žiliny