Rakúsko – podmienky vstupu a zmena pre pendlerov od 1. apríla

338 x zobrazený


Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej Republike a na Slovensku pristúpilo Rakúsko od 9. januára 2021 k sprísneniu kontrol na svojich hraničných priechodoch s týmito susednými krajinami.

Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch pričom je možné dočasné uzatvorenie malých lokálnych priechodov. Už zavedené zdravotné hliadky vykonávané príslušníkmi rakúskej armády budú dočasne posilnené aj príslušníkmi rakúskej polície. Je preto potrebné pri plánovaní cesty počítať s možným väčším časovým zdržaním.

Hraničný priechod:

  • Jarovce – Kittsee (hraničný priechod malý) je počas znovuzavedenia hraničných kontrol zo strany rakúskych orgánov v prevádzke od 6.00 do 22.00 hod
  • Moravský Svätý Ján – Hohenau je otvorený od 5.00 do 24.00 hod.
  • Záhorská Ves – Angern an der March je otvorený v pondelok až piatok, od 08.00 – 11.00 hod a od  15.00. – 18.00 hod., a to iba pre výkon poľnohospodárskych a lesníckych prác.

Dočasné uzatvorenie malých lokálnych hraničných priechodov od 14. januára 2021:

  • Devínska Nová Ves – Schloss Hof – cyklomost,
  • Devín – Hainburg (riečna doprava).

Povinná registrácia (Pre-Travel-Clearance) – Každá osoba, vstupujúca na územie Rakúska, sa pred začiatkom cesty musí elektronicky registrovať. Pri registrácii je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, dátum vstupu, dátum odchodu, krajina, z ktorej občan cestuje, pobyt počas posledných 10 dní pred vstupom, kontaktné údaje, lekárske potvrdenie. Registráciu je potrebné vykonať najskôr 72h pred plánovaným vstupom do Rakúska. Povinná registrácia sa týka všetkých kategórií osôb vstupujúcich do Rakúska, t.j. aj výnimiek ako pendleri a ďalšie (nižšie vymenované kategórie cestujúcich). Všeobecnou výnimkou je tranzit (nepodlieha ani on-line registrácii).

Povinná karanténa – Povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane Slovenska. Táto povinnosť platí od 19. decembra 2020 až do odvolania. Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo aj antigénnym testom).

Informácie pre pendlerov – ZMENA od 1. apríla 2021: Pravidlo preukázania sa negat. COVID-19 testom raz za 7 dní sa mení na povinnosť preukázať sa negatívnym testom 2x týždenne, pričom test nesmie byť starší ako 72 hodín. Mení sa aj interval povinnej online registrácie (Pre-Travel-Clearance), a to z najmenej raz za 7 dní na najmenej raz za 28 dní alebo (ako doteraz) pri každej zmene údajov zadávaných pri registrácii.

Viac informácií nájdete na: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR


« späť / Celoštátne opatrenia