Poľsko – podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19 od 30. marca

363 x zobrazený


Všetky osoby s pobytom alebo bydliskom na území Poľskej republiky vstupujúce na územie Poľskej republiky sú od 30. marca 2021 povinné v Poľsku absolvovať 10-dňovú karanténu.
Všetky ostatné osoby vstupujúce na územie Poľskej republiky sú povinné mať pri prekročení hranice negatívny výsledok testu na COVID-19 (antigén alebo RT-PCR) nie starší ako 48 hodín od obdržania výsledku. Hraničná kontrola akceptuje výsledok testu na COVID-19 v anglickom alebo poľskom jazyku.
Výnimka z vyššie uvedeného pri vstupe na územie Poľska platí pre:
  • osoby, ktorým bolo vydané osvedčenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínou povolenou Európskou úniou;
  • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, najneskôr 6 mesiacov pred dátumom prekročenia hranice Poľskej republiky;
  • osobami, ktoré prekročia štátnu hranicu v rámci výkonu profesionálnych, obchodných alebo zárobkových činností v Poľskej republike alebo v susednej krajine;
  • žiakov a študentov študujúcich v Poľskej republike alebo v susednej krajine a ich zákonných zástupcov, ktorí prekračujú hranice spolu s nimi, aby im umožnili toto vzdelávanie;
  • vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy;
  • vodičov motorových vozidiel do 3,5 tony vykonávajúcich prevoz tovarov.

Viac info na: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR


« späť / Celoštátne opatrenia