Podmienky vstupu do Českej republiky

5140 x zobrazený


Pravidlá pre vstup do ČR od 23. augusta 2021 sú upravené ochranným opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR.

Pozrite si prehľadné informácie o podmienkach vstupu na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR a Ministerstva zahraničných vecí ČR.

Podmienky pre cestujúcich zo zelených krajín

Slovensko je pre Českú republiku od 22. júna zaradené medzi krajiny s nízkym rizikom nákazy COVID-19, teda zelené.

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pred vstupom do ČR, alebo najneskôr do 5 dní po vstupe do ČR musia tieto osoby predložiť negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.

Podmienky pre cestujúcich z krajín so stredným rizikom (oranžové)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pred vstupom do ČR, alebo najneskôr do 5 dní po vstupe do ČR musia tieto osoby predložiť negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.

Podmienky pre cestujúcich z krajín vysokým rizikom (červené)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia tieto osoby disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR.
 • RT-PCR test najskôr na piaty, najneskôr 14 deň od príchodu, dovtedy je nutná samoizolácia

Podmienky pre cestujúcich z krajín veľmi vysokým rizikom (tmavo červené)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár,
 • pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR  musia tieto osoby disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín. Pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do ČR.
 • RT-PCR test najskôr na piaty,  najneskôr 14 deň  od príchodu, dovtedy je nutná samoizolácia

Podmienky pre cestujúcich z krajín s extrémnym rizikom (čierne)

 • pred vstupom do ČR majú povinnosť vyplniť príjazdový formulár
 • pred vstupom do ČR  musia disponovať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu, nie starší ako 72 hodín
 • pred vstupom do ČR musia disponovať potvrdením o rezervácii na RT-PCR test, ktorý bude vykonaný do 24 hodín od vstupu do ČR (musia preukázať hraničnej kontrole)
 • po vstupe do ČR najskôr na 10. deň, najneskôr na 14. deň sa podrobiť RT-PCR testu, dovtedy je nutná samoizolácia.

Výnimky

Výnimky z povinností uvedených vyššie majú osoby, ktoré

 • boli očkované pred viac ako 14 dňami proti COVID-19, preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19
 • alebo ktoré prekonali ochorenie COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19, alebo diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR

Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

Podrobnosti a ďalšie výnimky nájdete v ochrannom opatrení Ministerstva zdravotníctva ČR.

Ďalšie výnimky pre vstup do ČR, u ktorých nie je potrebné vyplniť príjazdový formulár, ani predložiť negatívny výsledok testu:

 • deti mladšie ako 6 rokov
 • pracovníci medzinárodnej dopravy,
 • v prípade ciest do alebo zo susedných krajín pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín,
 • pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín,
 • cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí za účelom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň 1x do týždňa prekračujú hranicu

 

Tabuľka – Pravidlá vstupu a návratu do ČR pre občanov ČR, ich rodinných príslušníkov a rezidentov

Tabuľka – Pravidlá vstupu a návratu do ČR pre cudzincov z tretích krajín
Od 23. augusta 2021 môžu pricestovať do Českej republiky aj občania z krajín mimo Európskej únie v prípade, že splnia nasledujúce podmienky:

 • boli plne zaočkovaní (14 dní po druhej dávke) vakcínou schválenou European Medicines Agency/EMA, resp. ich regionálnymi ekvivalentami (napr.. Covishield)
 • a zároveň majú vystavený overiteľný certifikát o očkovaní, ktorého vzor je zverejnený na webových stránkach Ministerstva zdravotníctva ČR

Tieto osoby môžu pricestovať za účelom turizmu alebo môžu žiadať o pobytové oprávnenia. Toto však neplatí pre osoby prichádzajúce z krajín s extrémnym rizikom, v ich prípade turizmus/imigrácia nie je naďalej možná.

Opatrenia v krajine

Núdzový stav skončil 12. apríla 2021 a s ním aj obmedzenie voľného pohybu osôb. Naďalej platia mimoriadne protiepidemické opatrenia na základe pandemického zákona.

Upozorňujeme najmä na pravidlá pre ochranu dýchacích ciest: povinnosť nosiť respirátory vo vnútorných priestoroch stavieb, ako sú obchody, prevádzky služieb, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, medzinárodné letiská, školy, múzeá, galérie, výstavné priestory,  verejná doprava, nástupištia, prístrešky a čakárne verejnej dopravy;  povinnosť nosiť respirátory aj vo všetkých ostatných verejne prístupných miestach v prípade stretnutia v rovnaký čas aspoň 2 osôb (nežijúcich v spoločnej domácnosti) vo vzdialenosti menej ako 2 metre.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR


« späť / Celoštátne opatrenia