Nemecko – zmena v podmienkach vstupu od 28. marca

343 x zobrazený


Od 14. januára 2021 Nemecko rozlišuje 3 druhy rizikových oblastí:

1. doteraz platné kategórie rizikových krajín/oblastí;
2. vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou (od 200 nových prípadov denne/100 tisíc obyvateľov/za posledných 7 dní)
3. oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Od 28. marca 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou s nasledovnými podmienkami cestovania: Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

Cestujúci musia už pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť negatívny antigénový alebo PCR test  na COVID-19 nie starší ako 48 hodín od jeho vykonania v nemeckom, anglickom alebo francúzskom jazyku.

Povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa na území Nemecka budú zdržiavať menej ako 72 hodín a ktoré zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou, železničnou,  lodnou alebo leteckou dopravou.

Osoby prichádzajúce do Nemecka z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali posledných 10 dní, vrátane Slovenskej republiky, sú zároveň povinné prihlásiť sa pred cestou  prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Viac info: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR


« späť / Celoštátne opatrenia