Mestský úrad v Žiline bude pre verejnosť aj naďalej uzatvorený od utorka 3. novembra – NEPLATNÉ

9808 x zobrazený


  • Mestský úrad v Žiline bude od utorka 3. novembra do odvolania naďalej zatvorený pre verejnosť. Dostupné nebudú ani služby klientskeho centra v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu 1 v Žiline. Napriek tomu, že mestský bude úrad pre verejnosť uzatvorený, služby občanom naďalej poskytuje elektronicky prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. Kontaktné telefónne čísla a e-mailové kontakty na jednotlivé odbory úradu sú k dispozícii na internetovej stránke mesta v sekcii Občan/Kontakty. Aktuálne informácie Žilinčania nájdu na internetovej stránke mesta či v mobilnej aplikácii „Žilina“.
  • Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v klientskom centre v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B)na žilinskom sídlisku Vlčince budú od 3. novembra otvorené v bežnom režime, podľa otváracích hodín určených Ministerstvom vnútra SR (viac informácií:https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28).
  • V utorok 3. novembra budú znovuotvorené jedálne pre seniorov v správe mesta na Námestí J. Borodáča 1, na Lichardovej ulici č. 44 v Žiline a výdajňa stravy na ulici A. Kmeťa 38. Poskytovaná bude aj donáška stravy do domácnosti zdravotne znevýhodnených.  
  • Otvorené budú opäť aj materské škôlky a tiež zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) na uliciach Veľká okružná 82 a Puškinova 14.
  • Od utorka 3. novembra mesto opätovne sprístupní denný stacionár na Námestí J. Borodáča. 
  • Bezo zmeny funguje Komunitné centrum Bratislavská a poskytovaná aj naďalej bude opatrovateľská služba, za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení.
  • Do 15. novembra je prerušená činnosť tzv. sociálneho taxíka, prepravnej služby pre imobilných občanov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • Opätovne otvorené sú zberné dvory na Jánošíkovej ulici a v mestskej časti Považský Chlmec. 
  • Opätovne otvorené sú zberné dvory na Jánošíkovej ulici a v mestskej časti Považský Chlmec. 
  • Mesto upozorňuje prevádzky, ktoré sú z dôvodu mimoriadnej situácie zatvorené a chcú prerušiť vývoz zmesového komunálneho odpadu, aby uvedenú informáciu nahlásili na mestský úrad e-mailom na: alzbeta.kadlubcova@zilina.sk alebo na tel. č. +421 41 706 32 31. Opätovné obnovenie vývozu je nutné nahlásiť prostredníctvom tlačiva http://www.zilina.sk/tlaciva/1578908728-1.pdf

« späť / Aktuality zo Žiliny