Mestský úrad poskytuje služby pokladne a podateľne

1822 x zobrazený


Mestský úrad v Žiline je pre verejnosť k dispozícii v obmedzenom režime. Klientske centrum úradu (Námestie obetí komunizmu 1) poskytuje služby pokladne, podateľne a pracoviska Dopravného podniku mesta Žiliny, ktoré sú dostupné v pracovných dňoch v skrátených úradných hodinách od 8.00 do 12.00 hod.

Samospráva vyzýva obyvateľov, aby osobnú návštevu na úrade využívali uvážlivo a najmä v nevyhnutných prípadoch. Naďalej odporúčame komunikovať s mestským úradom aj telefonicky či e-mailom (nižšie publikujeme kontakty na odbory a pracovníkov úradu).

Pracoviská Ohlasovne pobytu Žilina (evidencie obyvateľov) a Matričného úradu v Žiline v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR (v budove Europalace, Vysokoškolákov 33B) na žilinskom sídlisku Vlčince budú pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom či Okresným úradom v Žiline. Viac informácií tu: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=28.


« späť / Fungovanie mestského úradu