Maďarsko – podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

255 x zobrazený


Podmienky vstupu do krajiny

Podmienky vstupu občanov Maďarska a občanov cudzích krajín na územie Maďarska stanovujú nariadenia maďarskej vlády. Kontroly hraníc sú predĺžené do 23.mája 2021 (nariadenie maďarskej vlády č. 175/2021 (IV.15).

Od 1. septembra 2020 platí zákaz vstupu do Maďarska, iným ako maďarským občanom.

Do Maďarska môžu vstúpiť aj cudzinci s oprávnením na trvalý pobyt na území Maďarska a ich rodinní príslušníci, ak sa preukážu dokladom, respektíve disponujú platným povolením, ktoré im vydala cudzinecká polícia Maďarska a oprávňuje ich na pobyt na území Maďarska na obdobie dlhšie ako 90 dní.

Obmedzenia sa vzťahujú aj na železničnú a autobusovú osobnú dopravu.

UPOZORNENIE

Od 28. októbra 2020 je každému občanovi Maďarska, nemaďarským občanov s povolením na pobyt, osobám, ktoré nemajú výnimky vracajúcim sa zo zahraničia je automaticky nariadená povinná 10-dňová karanténa, ktorej dodržiavanie je prísne sledované cez nainštalovanú aplikáciu v mobilnom telefóne.

Výnimky pre občanov Slovenskej republiky na vstup na územie Maďarska platia naďalej v kontexte vyššie uvedených nariadení.

Viac info: klikni TU


« späť / Celoštátne opatrenia