Končí núdzový stav, mimoriadna situácia stále trvá

265 x zobrazený


Núdzový stav sa skončil uplynutím soboty 13. júna. Návrh na zrušenie núdzového stavu, ktorý vláda v dôsledku pandémie nového konavírusu vláda vyhlásila 16. marca 2020,  predložil minister vnútra Roman Mikulec na rokovanie  vlády v stredu 10. júna 2020.

K dátumu zrušenia núdzového stavu sa zrušila pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, takisto zákaz uplatňovania práva na štrajk. Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať sa neplatí už od stredy 10. júna.

Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca 2020 však trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Mimoriadna situácia nemá zákonom určené časové ohraničenie, v prípade potreby ďalšie opatrenia budú prijímané prostredníctvom ustanovení zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


« späť / Celoštátne opatrenia