Celoplošné testovanie

Mapa odberných miest

Spojená škola, Rosinská cesta 4


Základná škola s materskou školu, Do Stošky 8, Bánová


Biznis Centrum, Poštová 1, Vlčince


Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1


Základná škola, Gaštanová 56, Solinky

(Vstup na online odberne miesto je z Limbovej ulice, vchodom od školského ihriska. Nie vstupom do telocvične.)


Základná škola, Jarná 20, Hliny 7

Vstup k odbernému miestu číslo 1 (Budova školy, ročníky 5. – 9.) je spred budovy ročníkov 1. – 4. samostatnou bránou v smere šípok. Brána bude označená textom „Vstup pre OnLine registrovaných“ a po vstupe do areálu bude cesta – koridor – k odbernému miestu označená vymedzujúcimi páskami s popisom a šípkami. Vstup k odbernému miestu číslo 2 (Telocvičňa.) bude bránou pred ročníkmi 5. – 9. a bude označený „Vstup pre neregistrovaných“. Takisto cesta  – koridor – k odbernému miestu bude jasne označená s popisom a šípkami. Pred jednotlivými bodmi – registrácia, vyčistenie dýchacích ciest, odberné miesto, čakacím priestorom je vždy jasný pokyn. Obidve miesta sú teda od seba oddelené, ľudia môžu na ne prichádzať a odchádzať priebežne cez budovy, nebudú sa niekde krížiť.


Základná škola, Karpatská 11, Vlčince

(Fotky označujú miesto odberu pre online prihlásených)


Základná škola, Martinská 20, Vlčince


Základná škola, Námestie mladosti 1, Hájik

(Vstup pre online prihlásených je cez hlavne vchody do budovy školy. Vstup od Slnečného námestia.)


Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 7, Budatín


Základná škola s Materskou školou, Brodňanská 17, Brodno


Základná škola s Materskou školou, Školská 49, Závodie


Základná škola s materskou školou, Sv. Gorazda 1, Vlčince

Fotka označujú miesto odberu pre online prihlásených. Odberné miesta pre neprihlásených budú spredu cez hlavný vchod.)


Dôležité informácie k organizácii skríningového testovania na ochorenie COVID-19 v Žiline

Do pilotného projektu elektronickej rezervácie termínov na víkendové skríningové testovanie v Žiline (23. – 24. januára) je zapojených 14 vybraných odberných miest.

Registrácia je aktuálne uzatvorená. Počet ľudí, ktorí v Žiline využili možnosť prihlásiť sa na termín testovania elektronicky vopred, prevýšil 8 600.

Ak sa vaša registrácia uskutočnila správne, ešte dnes (piatok 22.1.) večer vám príde ďalší e-mail s potvrdením termínu testovania. V deň, na ktorý ste sa na testovanie objednali, vám v ranných hodinách  na mobilný telefón príde pripomienková SMS. V prípade, že vám systém neodošle ani e-mail, ani SMS, nie ste registrovaný.

Hoci sa niektorí rozhodli rezerváciu zrušiť alebo nad tým uvažujú, systém to už v tejto chvíli nedokáže zmeniť.

Termín testovania, na ktorý ste sa prihlásili, je neprenosný. V prípade, že sa ho rozhodnete nevyužiť, prepadá. Nie je možné naň namiesto vás poslať inú osobu.

Žiadame, aby ste na objednaný termín prišli na odberné miesto min. 5 minút vopred.

Ak ste dostali potvrdzujúci e-mail, prípadne pripomienkovú SMS, nie je potrebné, aby ste sa na odbernom mieste preukazovali vytlačeným e-mailom. V systéme ste registrovaný, no potrebné je preukázať sa občianskym preukazom. Nezabudnite naň, bez neho nebude testovanie možné.

Vstup pre registrovaných ľudí bude na odberných miestach vyznačený, prosíme ale o trpezlivosť a vzájomne rešpektovanie sa. Mapky vstupov k odberných miestam nájdete na tejto stránke nižšie. Žiadame o rešpektovanie pokynov obsluhujúceho personálu.

Žilinčania môžu okrem 14 odberných miestností s elektronickou rezerváciou termínu vopred, navštíviť počas víkendového testovania v Žiline aj ktorúkoľvek z pripravených 38 odberných miestností v 28 rôznych lokalitách v meste, a to bez registrácie.

Odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod. Posledný výter bude vykonaný o 19.30 hod., 19.45 hod. pri odberoch s elektronickou rezerváciou. Testovacie tímy budú mať dve prestávky: od 12.00 do 12.45 hod. (posledný výter 11.45 hod.) a od 17.00 do 17.45 hod. (posledný výter o 16.45 hod.)

Niektoré odberné miesta nebudú fungovať celý víkend. V sobotu 23. januára bude k dispozícii odberné miesto na Budatínskom hrade a v Kultúrnom dome v Zástraní. V nedeľu 24. januára budú fungovať odberné miesta v Základnej škole v Mojšovej Lúčke a v Kultúrnom dome vo Vraní.

Okrem plánovaného víkendového testovania sú v Žiline dostupné aj permanentné mobilné odberné miesta, ktoré vykonávajú testovanie na ochorenie COVID-19. Dostupné sú na týchto miestach: 5. pluk špeciálneho určenia Žilina (budova č. 18, Rajecká cesta 18), Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina (Moyzesova 38), Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina (V. Spanyola 27), Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (V. Spanyola 47A). Skríningové testovanie svojich zamestnancov organizujú aj veľké súkromné spoločnosti na území mesta.

Podobne ako v minulom roku nie je vylúčené, že sa budú pred odbernými miestami tvoriť rady čakajúcich. Mesto preto vyzýva na prejavy spolupatričnosti, tolerancie a dodržiavanie preventívnych opatrení, najmä rozostupov.

Občania môžu sami informovať o naplnenosti  jednotlivých odberných miest v reálnom čase vo facebookovej skupine Odberné miesta Žilina – celoplošné testovanie COVID-19 (https://www.facebook.com/groups/272228527441029). Plošné testovanie sa uskutoční s dodržaním všetkých platných protiepidemiologických opatrení.

A to najdôležitejšie: Všetci robíme všetko preto, aby sa skríningové testovanie uskutočnilo v Žiline bezproblémovo. Buďme, prosím, trpezliví a navzájom tolerantní.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk


66212 x zobrazený