Je najväčším rizikom cestovanie?

647 x zobrazený


Každé cestovanie do zasiahnutých oblastí je rizikové, preto odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania. Ak ste už vycestovali, rešpektujte odporúčania pre cestovateľov: kontrolujte svoj zdravotný stav počas ...
Čítaj ďalej

Pomôže mi nosenie ochranného rúška?

602 x zobrazený


Nosenie ochranného rúška alebo respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ...
Čítaj ďalej

Možno si pri karanténe v súvislosti s podozrením na COVID-19 uplatniť PN? Ako treba v prípade podozrenia postupovať pri dávke ošetrovné?

570 x zobrazený


K uvedenej problematike vydala stanoviská Sociálna poisťovňa, k dispozícii sú tu: https://www.socpoist.sk/aktuality-pri-karantene-pre-koronavirus-si-mozno-uplatnit-pn-ku-aj-viac-ako-tri-dni-spatne/48411s68251c? a tu: https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-treba-postupovat-pri-davke-osetrovne-v-pripade-podozrenia-na-koronavirus/48411s68314c
Čítaj ďalej