Ako fungujú svadby

8544 x zobrazený


Odporúčame párom, ktoré sa rozhodli zosobášiť, aby zvážili presunúť termín konania obradu. Rovnako sa párom odporúčame, aby si overili, či pozvaní hostia neboli v poslednom období v zahraničí, najmä v oblastiach s výskytom koronavírusu alebo neprišli do styku s takýmito osobami.

Režim organizácie a zabezpečenia plánovaných sobášov sa sprísnil. Obmedzil sa počet účastníkov sobášneho obradu, ktorí budú môcť vstúpiť do priestorov Radnice a sobášnej miestnosti, na max. počet 10 (vrátane snúbencov a svedkov).

Sobáše prebiehajú len za účasti sobášiaceho a matrikárky bez ďalších účinkujúcich (napr. recitátor, spevák, hudobník) a iného hudobného sprievodu.

Pracoviská Matričného úradu v Žiline v klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace (Vysokoškolákov 33B) na Vlčincoch sú otvorené v úradných hodinách stanovených Ministerstvom vnútra SR, a to v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 hod., v stredu od 10.00 do 16.00 hod.

Tel. kontakt: 041/7335 550 alebo 041/7335 551


« späť / Najčastejšie kladené otázky