Ako funguje doprava

Opatrenia MHD voči šíreniu koronavírusu

V záujme ochrany zdravia cestujúcich, ako i vodičov MHD, pristúpil Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. k viacerým preventívnym opatreniam eliminujúcim šírenie nákazy COVID-19 (koronavírusu). Preto prosíme cestujúcich, aby sa pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou v Žiline správali zodpovedne a ohľaduplne, a rešpektovali a dodržiavali všetky prijaté opatrenia. Chránime tým seba a svoje okolie.

Zoznam všetkých doteraz prijatých preventívnych opatrení nájdete nižšie. Zároveň upozorňujeme, že vzhľadom na okolnosti sa môže ich rozsah a účinnosť v blízkej budúcnosti zmeniť.

1. prázdninový režim MHD s platnosťou až do odvolania,

2. nástup do vozidla povolený iba s rúškom alebo iným zahalením úst a nosa (napr. šatka, šál apod.), pričom odporúčame používať aj rukavice,

3. zrušené dopytové otváranie dverí na všetkých zastávkach (platí aj na zastávkach na znamenie, pričom dvere otvára výhradne vodič),

4. zrušený doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča (odporúčame využiť nákup lístka vopred a to napr. z automatu, trafiky alebo vo forme SMS lístka),

5. opakovaná plošná dezinfekcia interiéru všetkých vozidiel MHD (vysokoúčinná a dlhotrvajúca dezinfekcia vrátane podláh, okien a sedadiel),

6. upravené otváracie hodiny predajného miesta DPMŽ na Mestskom úrade v Žiline – viac info TU.

Viac info nájdete na: www.dpmz.sk

 

Železničná doprava – od 13. marca 2020 od 7.00 hod. nepremáva medzinárodná železničná doprava. Vnútroštátna osobná železničná doprava od soboty 14. marca 2020 premáva podľa sobotného grafikonu.

Autobusová doprava – od 13. marca 2020 od 7.00 hod. nepremávajú medzinárodné autobusové linky zo Slovenska ani smerom na Slovensko.

Kamiónová preprava tovaru – nákladná kamiónová  doprava  je povolená  na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.

Lodná doprava – od 13. marca 2020 od 7.00 hod. lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej republiky.

Letecká doprava – dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. je pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách na území Slovenskej republiky.

 

Ďalšie info nájdete na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR:

www.mindop.sk

www.korona.gov.sk/obmedzenia-v-doprave/


907 x zobrazený